בלוג

ביקושים ב-1.1 מיליארד שקל לסלע נדל"ן: זה הסכום שגייסה
ביקושים ב-1.1 מיליארד שקל לסלע נדל"ן: זה הסכום שגייסה
11.1.23


החברה מתכוונת לגייס 320 מיליון שקל, השלב המוסדי ננעל בריבית שנתית בשיעור של 2.43% עבור אג"ח במח"מ ארוך של 6.2 שנים. שיעור הריבית שנקבע במכרז הינו נמוך משיעור הריבית בו נסחרות איגרות החוב ומשקפת מרווח של 173 נקודות בסיס מאג"ח ממשלתי למח"מ דומה

סלע נדל"ן הפועלת כקרן ריט מחזיקה ומנהלת נדל"ן מניב, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הרחבת סדרת אגרות החוב ד'. במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקוש גבוה במיוחד של 1.1 מיליארד ש"ח, מתוכם מתכוונת החברה לגייס סכום של כ-320 מיליון שקל בסך הכל.

להמשך קריאה

הנכסים שלנו