זימון אסיפה כללית מיוחדת

זימון אסיפה כללית מיוחדת – אישור תיקון תקנון חברה וביטול מעמדה כקרן להשקעות במקרקעין

 

ניתנת בזה מודעה בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), תש"ס-2000 בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), שתתקיים ביום ד', 06 בינואר, 2021, בשעה 12:00, במשרדי החברה, ברחוב ז'בוטינסקי 7 ברמת גן, קומה 26. אם לא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה בשבוע אחד, ליום ד', 13 בינואר, 2021, ותיערך באותה שעה ובאותו מקום.

מעוניינים לקבל עזרה בעניין מילוי כתב הצבעה?

ניתן לקבל הסבר טלפוני אודות במילוי כתב ההצבעה ובהשגת אישור בעלות מניות חברה (לא ניתן להצביע ללא אישור בעלות),
בשעות העבודה המקובלות ובטלפון: 050-3200309 או במייל zohar@sellacapital.com

איך למלא את הטופס בעד או נגד ההחלטות?

יש להדפיס את טופס ההצבעה, למלא בעד תיקון התקנון (הפיכת הקרן ריט לחברה רגילה), נגד (השארת החברה כפי שכיום – קרן ריט ללא בעל שליטה) או נמנע לפי הדוגמאות שלהלן. כמו כן יש לצרף אישור בעלות נכון ל 6.12.2020.

 

איך לקבל "אישור בעלות" מהבנק או ממנהל תיק ההשקעות?

ראשית יש לפנות לאיש הקשר בבנק או בבית ההשקעות ולבקש ממנו "אישור בעלות" חתום המעיד כי ביום ה 6-12-2020 היה בבעלותכם מניות סלע נדל"ן.

(לפעמים הפקיד לא יבין מה מבקשים ולכן יש לבקש מהפקיד שיפנה למחלקת ניירות ערך וישאל על מנת להפיק)

את טופס ההצבעה בצירוף "אישור הבעלות" יש לשלוח במייל zohar@sellacapital.com או בפקס 03-7624532

להלן דוגמאות של טפסי הצבעה תקינים ואישור בעלות במניות לאסיפה כללית:

לחצו כאן להורדת טופס "כתב הצבעה" למילוי

 

לחצו כאן לצפיה בכתב הצבעה המלא – הכולל את נוסח ההחלטות המלאות

 

ניתן לעיון גם באתר רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו: www.maya.tase.co.il.