בלוג

סלע נדל"ן ברבעון נפלא: תחלק דיווידנד של 30 מיליון שקל
סלע נדל"ן ברבעון נפלא: תחלק דיווידנד של 30 מיליון שקל
28.5.23


חברת סלע נדל"ן, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2023, ממנו עולה כי סך ההכנסות של החברה עלה בכ-22.2% מהרבעון המקביל אשתקד, היקף הנדל"ן להשקעה צמח בשנה האחרונה בכמיליארד שקל. החברה תחלק דיווידנד ענק

סלע נדל"ן הפועלת כקרן ריט מחזיקה ומנהלת נדל"ן מניב, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הרחבת סדרת אגרות החוב ד'. במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקוש גבוה במיוחד של 1.1 מיליארד ש"ח, מתוכם מתכוונת החברה לגייס סכום של כ-320 מיליון שקל בסך הכל.

להמשך קריאה

 

הנכסים שלנו