בלוג

סלע נדל”ן: הרווח הנקי לרבעון הראשון הסתכם בכ – 38 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 35 מיליון ₪
סלע נדל”ן: הרווח הנקי לרבעון הראשון הסתכם בכ – 38 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 35 מיליון ₪
25.5.2021


הכנסות החברה מדמי שכירות ותפעול נכסים לרבעון הראשון לשנת 2021, הסתכמו בסכום של 58.4 מיליוני ₪ לעומת 61.9 מיליוני ₪ ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של 5.7%

חברת סלע נדל"ן הפועלת כקרן ריט, מחזיקה ומנהלת נדל"ן מניב, פרסמה היום את דוחותיה הכספיים לרבעון הראשון לשנת 2021:

פעילותה העסקית של החברה כוללת החזקה ב – 37 נכסים מניבים המשמשים כבנייני משרדים, מסחר, תעשיה ולוגיסטיקה, תחנות תדלוק, מלון ומקבץ דיור המושכרים ל – 520 שוכרים, בשטח של 460,000 מ"ר.

להמשך קריאה

הנכסים שלנו