שוק ההון

שוק ההון

קרן להשקעות במקרקעין הינה מכשיר השקעות שמטרתו העיקרית לאפשר למשקיעים שונים, גם כאלה שאינם מתמחים בתחום הנדל"ן להשתתף, באופן לא ישיר, בהשקעה בנכסים מניבים. ההשקעה בקרן נותנת חשיפה לנכסים המניבים המוחזקים ע"י הקרן, תוך פיזור הסיכונים הכרוכים בהשקעה בנכס מניב מסוים, גיוון תיק ההשקעות וניצול הטבות המס הניתנות למשקיעים בקרן להשקעות במקרקעין.

סלע קפיטל הוקמה על ידי שמואל סלבין (לשעבר מנכ"ל משרד האוצר), המכהן כיו"ר הקרן ואלי בן חמו, מנכ"ל חברת הניהול. הקרן מנוהלת על ידי גדי אליקם. הקרן הונפקה לציבור במארס

  • גידול יציב
  • גידול ב-NOI
גידול בנכסים מניבים שנת 2020
גידול ב NOI סלע נדלן
דוחות כספיים
דוח רבעון 2 לשנת 2020

דוחות דירקטוריון ודוחות כספיים 30.6.2020

צפייה בדוח
דוח רבעון 1 לשנת 2020

דוחות דירקטוריון ודוחות כספיים 31.3.2020

צפייה בדוח
דוח תקופתי שנתי 2019

דוח תקופתי לשנת 2019

צפייה בדוח
דוח רבעון 3 לשנת 2019

דוחות דירקטוריון ודוחות כספיים 30.10.019

צפייה בדוח
דוח רבעון 2 לשנת 2019

דוחות דירקטוריון ודוחות כספיים 30.6.2019

צפייה בדוח
דוח רבעון 1 לשנת 2019

דוחות דירקטוריון ודוחות כספיים 31.3.2019

צפייה בדוח
תרשים נכסים
קרן הריט סלע נדל"ן, הינה חברה ציבורית ייחודית בנוף ההשקעות בישראל ומציעה אפיק חדש להשקעה סחירה בנדל"ן מניב בישראל. החברה מאפשרת למשקיעים פרטיים להשתתף באופן לא ישיר בפרויקטי נדל"ן מניב ולהנות מחלוקת הרווח כדיבידנד בכל רבעון. קרן הריט סלע נדל"ן פועלת על פי חוק וכללים הקובעים:
3.4 מיליארד ש”ח
48% משרדים
28% מסחר
12% לוגיסטיקה
2% מקבץ דיור
5% חניונים
2% ת. דלק
3% מלונאות
דילוג לתוכן