שוק ההון

שוק ההון

קרן להשקעות במקרקעין הינה מכשיר השקעות שמטרתו העיקרית לאפשר למשקיעים שונים, גם כאלה שאינם מתמחים בתחום הנדל"ן להשתתף, באופן לא ישיר, בהשקעה בנכסים מניבים. ההשקעה בקרן נותנת חשיפה לנכסים המניבים המוחזקים ע"י הקרן, תוך פיזור הסיכונים הכרוכים בהשקעה בנכס מניב מסוים, גיוון תיק ההשקעות וניצול הטבות המס הניתנות למשקיעים בקרן להשקעות במקרקעין.

סלע נדל"ן הוקמה על ידי שמואל סלבין (לשעבר מנכ"ל משרד האוצר), המכהן כיו"ר הקרן ואלי בן חמו, מנכ"ל חברת הניהול. הקרן מנוהלת על ידי גדי אליקם. הקרן הונפקה לציבור במארס

  • גידול יציב
  • גידול ב-NOI
גרף גידול יציב יוני 2023
גרף NOI 2023
מצגת שוק ההון
דוחות כספיים
דוח חצי שנתי | יוני 2023

דוח חצי שנתי | יוני 2023

להורדת דוח
דוח תקופתי שנתי 2022

דוח תקופתי לשנת 2022

להורדת דוח
הקלטות שיחת ועידה -מצגות שוק ההון

הקלטת שיחת וועידה משקיעים 19.7.23

הקלטת שיחת וועידה משקיעים 27.2.23

תרשים נכסים
קרן הריט סלע נדל"ן, הינה חברה ציבורית ייחודית בנוף ההשקעות בישראל ומציעה אפיק חדש להשקעה סחירה בנדל"ן מניב בישראל. החברה מאפשרת למשקיעים פרטיים להשתתף באופן לא ישיר בפרויקטי נדל"ן מניב ולהנות מחלוקת הרווח כדיבידנד בכל רבעון. קרן הריט סלע נדל"ן פועלת על פי חוק וכללים הקובעים:
5.16 מיליארד ש”ח
49% משרדים
27% מסחר
8% אחרים
5% חניונים
11% לוגיסטיקה